Shushin

Shushin

Comic image of Shushin, Feb. 17 2017 Issue

Bishop Ryokan Ara

Tendai Mission of Hawaii

Hito to hito to no

Kankei wa haguruma da

Kochira mo awasenai to

Mawaranai yo


Person to person relationship is like a gear, you will have to come together for it to work.

NO COMMENTS

Leave a Reply