Shushin

Shushin

Comic image of Shushin, Nov 4. 2016 Issue

Shikarareru yori mo

Homerareru hou ga

Fukaku hansei suru

Monodesu


Praising a person instead of
chastising, will bring about deep reflection.

– Bishop Ryokan Ara

Tendai Mission of Hawaii

NO COMMENTS

Leave a Reply