Shushin

Shushin

Shushin comic image

Dougu wa kowarete
shimau hodo

Tsukau na

Hito no nasake wa
itsumade mo

Sugatte iruna


Don’t use the tool until it’s
broken. Don’t depend on
other’s sympathy forever.

– Bishop Ryokan Ara

Tendai Mission of Hawaii

NO COMMENTS

Leave a Reply