Shushin

Shushin

0 339

Hito no sei ni
Shiteiru koto wo
Minna jibun no sei ni
Shite mina
Kitto umaku ikuyo


Instead of blaming others, put the blame on yourself. And surely things will be better.

– Bishop Ryokan Ara
Tendai Mission of Hawaii

SIMILAR ARTICLES

Comic image of Shushin, June 16, 2017 Issue

0 33
Comic image of Shushin, June 2, 2017 Issue

0 36

NO COMMENTS

Leave a Reply