Sushin

Sushin

0 803

Hito wo
Ate ni suru kara
Uragirareru no desu


 

You are betrayed
because you
depend on others.

 

NO COMMENTS

Leave a Reply